WING (วิง) สีน้ำตาล เก้าอี้สำนักงานปรับนอนได้

210422_WING_BROWN_FIRST_PIC
210408_WING_BROWN (1)
210408_WING_BROWN (3)
210408_WING_BROWN (4)
210408_WING_BROWN (15)6
210408_WING_BROWN (23)
210408_WING_BROWN (19)
210408_WING_BROWN (22)

WING (วิง) สีน้ำตาล เก้าอี้สำนักงานปรับนอนได้

Price :  
5,990.00 ฿
Sales :
3,290.00 ฿
Description

WING (วิง) 

เก้าอี้สำนักงาน ปรับนอนได้พร้อมที่วางเท้า

ขนาด (ซม.) : W63 x D64 x H105 – 115 cm.

ราคาปกติ  5,990.-

ราคาพิเศษ  3,290.-

                                   

 

 

เฟอร์นิเจอร์