PARMA-XL พาร์ม่า-เอ็กซ์แอล เก้าอี้สำนักงาน สีน้ำเงิน

190827_FRIST PIC_LAZADA_PARMA-XL_BLUE-01
PARMA-XL-BLUE-800x800-20180725-16
PARMA-XL-BLUE-800x800-20180725-10
PARMA-XL-BLUE-800x800-20180725-118
PARMA-XL-BLUE-800x800-20180725-12
PARMA-XL_180221 (62)6
PARMA-XL_180221 (99)5
XL Pink (2)1

PARMA-XL พาร์ม่า-เอ็กซ์แอล เก้าอี้สำนักงาน สีน้ำเงิน

Price :  
2,990.00 ฿
Sales :
2,990.00 ฿
Description

PARMA-XL พาร์ม่า-เอ็กซ์แอล

เก้าอี้สำนักงาน

ขนาด (ซม.) : W60 x D55 x H89-101 cm.

ราคาปกติ  2,990.-

ราคาพิเศษ 1,490.-

 

                                

เฟอร์นิเจอร์