CENTO เก้าอี้รับประทานอาหาร สีขาว/เบาะเทา

190904_FIRST-PIC_LAZADA_CENTO_WHITE
190430_CENTO WHITE (4)
190430_CENTO WHITE (10)
190430_CENTO WHITE (9)
190430_CENTO WHITE (11)
190430_CENTO WHITE (12)
190410_CENTO_WHITE

CENTO เก้าอี้รับประทานอาหาร สีขาว/เบาะเทา

Price :  
3,700.00 ฿
Sales :
2,590.00 ฿
Description

เซ็นโต้  เก้าอี้รับประทานอาหาร

 CENTO DINING CHAIR

ขนาด (ซม.) 48 x 55 x 80

ราคาปกติ 3,700.

ราคาพิเศษ 2,590.-

 

                          

 

 

 

เฟอร์นิเจอร์