BETTY เบ็ตตี้ โต๊ะรับประทานอาหาร สีน้ำตาล

190910_FIRST-PIC_LAZADA_BETTY_BLACK
BETTY_150509 (8)-20180817
BETTY_150509 (11)-20180817
BETTY_150509 (12)-20180817
BETTY_150509 (19)-20180817

BETTY เบ็ตตี้ โต๊ะรับประทานอาหาร สีน้ำตาล

Price :  
4,700.00 ฿
Sales :
3,290.00 ฿
Description

BETTY เบ็ตตี้ 

โต๊ะรับประทานอาหาร
ขนาด (ซม.) : Dia 60 x H75.5 cm.

ราคาปกติ 4,700.
ราคาพิเศษ 3,290.-

 

                                    

เฟอร์นิเจอร์