BENELUX เบเนลักซ์ เก้าอี้/โซฟาพักผ่อนพร้อมสตูลวางเท้า สีน้ำตาล

210301_BENELUX_RETOUCH
190805_BENELUX BROWN (1)
190805_BENELUX BROWN (27)
190805_BENELUX BROWN (4)3
190805_BENELUX BROWN (6)
190805_BENELUX BROWN (7)
190805_BENELUX BROWN (8)
190805_BENELUX BROWN (22)
190805_BENELUX BROWN (26)
190805_BENELUX BROWN (12)
190805_BENELUX BROWN (19)

BENELUX เบเนลักซ์ เก้าอี้/โซฟาพักผ่อนพร้อมสตูลวางเท้า สีน้ำตาล

Price :  
43,000.00 ฿
Sales :
29,900.00 ฿
Description

BENELUX เบเนลักซ์

เก้าอี้/โซฟาพักผ่อนพร้อมสตูลวางเท้า

ขนาด (ซม.) เก้าอี้ : W81 x D86 x H80 cm.
 
                สตูล : W65 x D49 x H41 cm.
 
ราคาปกติ  43,000.-

ราคาพิเศษ  29,900.-

 

                                    

เฟอร์นิเจอร์