WING (วิง) สีเบจ เก้าอี้สำนักงานปรับนอนได้

210609_WING_WHITE_FIRST_PIC
210408_WING_BEIGE (1)
210408_WING_BEIGE (3)
210408_WING_BEIGE (5)
210408_WING_BEIGE (12)
210408_WING_BEIGE (13)
210408_WING_BEIGE (18)

WING (วิง) สีเบจ เก้าอี้สำนักงานปรับนอนได้

Price :  
5,990.00 ฿
Sales :
3,290.00 ฿
Description

WING (วิง) 

เก้าอี้สำนักงาน ปรับนอนได้พร้อมที่วางเท้า

ขนาด (ซม.) : W63 x D64 x H105 – 115 cm.

ราคาปกติ  5,990.-

ราคาพิเศษ  3,290.-

                                   

 

 

เฟอร์นิเจอร์