TIGER (ไทเกอร์) สีเทา เก้าอี้สำนักงานปรับนอนได้

210420_TIGER_GREY_FIRST_PIC
210406_TIGER_GREY (19)
210406_TIGER_GREY (3)
210406_TIGER_GREY (18)
210406_TIGER_GREY (4)
210406_TIGER_GREY (20)
210406_TIGER_GREY (21)
210406_TIGER_GREY (23)

TIGER (ไทเกอร์) สีเทา เก้าอี้สำนักงานปรับนอนได้

Price :  
5,990.00 ฿
Sales :
3,290.00 ฿
Description

TIGER (ไทเกอร์) 

เก้าอี้สำนักงาน ปรับนอนได้พร้อมที่วางเท้า

ขนาด (ซม.) : W60 x D65 x H110 – 120 cm.

ราคาปกติ  5,990.-

ราคาพิเศษ  3,290.-

                                   

 

 

เฟอร์นิเจอร์