HIRO (ฮิโร่) สีน้ำเงิน เก้าอี้สำนักงาน สีน้ำเงิน

200924_HIRO_BLUE_FIRST_PIC
200616_HIRO BLUE_LOGO_JPEG(2)
200616_HIRO BLUE_LOGO_JPEG(3)
200616_HIRO BLUE_LOGO_JPEG(9)
200616_HIRO BLUE_LOGO_JPEG(10)
200616_HIRO BLUE_LOGO_JPEG(17)
190606_HIRO (17)_1
190606_HIRO (18)_1
190606_HIRO (19)-01_1

HIRO (ฮิโร่) สีน้ำเงิน เก้าอี้สำนักงาน สีน้ำเงิน

Price :  
3,490.00 ฿
Sales :
2,190.00 ฿
Description

HIRO  ฮิโร่ เก้าอี้สำนักงาน

ขนาด (ซม.) : W68 x D68 x H109 – 119 cm.

ราคาปกติ  3,490.-

ราคาพิเศษ  2,190.-

                                   

 

 

เฟอร์นิเจอร์