BENELUX เบเนลักซ์ เก้าอี้/โซฟาพักผ่อนพร้อมสตูลวางเท้า สีดำ

190802_FIRST-PIC_BENELUX_BLACK
190806_BENELUX BLACK (4)
190806_BENELUX BLACK (33)
190806_BENELUX BLACK (8)
190806_BENELUX BLACK (9)
190806_BENELUX BLACK (10)
190806_BENELUX BLACK (12)
190806_BENELUX BLACK (13)
190806_BENELUX BLACK (23)
190806_BENELUX BLACK (25)
190806_BENELUX BLACK (26)

BENELUX เบเนลักซ์ เก้าอี้/โซฟาพักผ่อนพร้อมสตูลวางเท้า สีดำ

Price :  
43,000.00 ฿
Sales :
29,900.00 ฿
Description

BENELUX เบเนลักซ์

เก้าอี้/โซฟาพักผ่อนพร้อมสตูลวางเท้า

ขนาด (ซม.) เก้าอี้ : W81 x D86 x H80 cm.
 
                สตูล : W65 x D49 x H41 cm.
 
ราคาปกติ  43,000.-

ราคาพิเศษ  29,900.-

 

                                    

เฟอร์นิเจอร์