x 

cart empty

SHIELD โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมเก้าอี้และกระจก สีขาว

SHIELD โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมเก้าอี้และกระจก สีขาว

Price :  
8,900.00 ฿
Sales :
5,900.00 ฿
Description

รายละเอียด

 

โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมเก้าอี้และกระจก ชิลด์

SHIELD SHIELD DRESSING TABLE

รหัสสินค้า 000001561

เก้าอี้ โคลว์

COAL CHAIR

รหัสสินค้า 000001448

ขนาด (ซม.) โต๊ะเครื่องแป้ง 45x90x74

ขนาด (ซม.) กระจก 45x1.8x90

ขนาด (ซม.) เก้าอี้ 52x41x85

สีขาว

ราคาปกติ 8,900.-

ราคาพิเศษ 5,900.-