ALIZZA เตียงหนังเทียม 3.5 ฟุต สีน้ำตาล (ไม่รวมเครื่องนอน)

ALIZZA เตียงหนังเทียม 3.5 ฟุต สีน้ำตาล (ไม่รวมเครื่องนอน)

Price :  
15,935.00 ฿
Sales :
11,950.00 ฿
Description

รายละเอียด

 

เตียงหนังเทียม 3.5 ฟุต เอลิสซ่า

ALIZZA PU BED 3.5 FT.

รหัสสินค้า 000000775

ขนาด (ซม.) 139.5x228x109.5

สีน้ำตาล

ราคาปกติ 15,935.

ราคาพิเศษ 11,950.-

*ราคานี้ไม่รวมเครื่องนอน